Limitare a responsabilității

GARANȚII

Proprietarul site-ului nu oferă garanții de nici un fel (în afara celor exprese, implicite prin lege) în ceea ce privește site-ul web. 

LIMITAREA RĂSPUNDERII 

Proprietarul site-ului nu este responsabil și declină orice responsabilitate pentru orice pierdere, daune (directe, indirecte sau în consecință), vătămare corporală sau cheltuieli de orice natură, care pot fi suferite de Dumneavoastră sau orice altă terță parte (inclusiv compania dvs. ), ca rezultat al sau care pot fi atribuite, în mod direct sau indirect, accesului și utilizării site-ului, oricăror informații conținute pe site-ul web, informații personale sau ale firmei dvs. sau materiale și informații transmise prin sistemul nostru. În special, nici proprietarul site-ului, nici terțe părți sau furnizori de date sau de conținut nu sunt răspunzători în nici un fel pentru Dumneavoastră sau pentru orice altă persoană, firmă sau corporație pentru orice pierdere sau daune (directe sau indirecte), vătămare corporală sau cheltuieli de orice natură care rezultă din întârzieri, inexactități, erori sau omiterea oricăror informații, prețului sau transmiterea acestora sau pentru orice acțiuni întreprinse pe baza acestor date sau ocazionate astfel, sau ca urmare a neîndeplinirii contractului sau a întreruperii sau după rezilierea acestuia.

CONFLICTUL DE TERMENI 

În cazul în care există un conflict sau contradicție între prevederile termenilor și condițiilor website-ului, precum și orice alți termeni și condiții relevante, notificarilor sau anunțurilor, ceilali termeni și celelalte condiții relevante, anunțurile sau notificările care se referă în mod specific la o anumită secțiune sau un modul al site-ului, prevalează în ceea ce privește utilizarea de către Dumneavoastră a secțiunii sau modulului relevant al site-ului. 

LEGILE APLICABILE 

Utilizările acestui website sunt, în toate privințele, reglementate de legile din România (un membru al Comunității Europene), indiferent de legile care ar putea fi aplicabile în conformitate cu principiile conflictelor de drept. Părțile sunt de acord că instanțele din România, situate în România, au competență exclusivă asupra tuturor controverselor care apar în cadrul acestui acord și sunt de acord că locul de desfășurare este adecvat în aceste instanțe.